Edukacja

Edukacja

Edukacja jest niczym innym, jak wychowaniem i rozwojem człowieka w kwestii umysłowe. Jest ona także równoznaczna z pogłębianiem wiedzy, którą zdobyć możemy w różnych miejscach, nie tylko w szkole. W naszym kraju edukacją na najwyższym szczeblu zajmują się dwa ministerstwa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przede wszystkim MEN, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W dzisiejszych czasach pożądanym jest, aby poziom edukacji podciągać do coraz to wyższego. Dowodem na to jest jedna z wytycznych Unii Europejskiej mówiąca o budowaniu gospodarki opartej właśnie na wiedzy. Budowa tego celu nie jest możliwa bez odpowiedniej edukacji nauczycieli. Czy jednak ten cel powinien spoczywać wyłącznie na barkach nauczycieli? Otóż nawet codzienna prasa powinna uświadamiać każdego obywatela o ważności edukacji w zmieniającym się świecie.

Rodzice powinni dbać o rozwój edukacyjny swojego dziecka już od najmłodszych lat zanim ten obowiązek przejmie szkoła. Wiele księgarni a także ogólnie dostępne portale internetowe oferują mnogość materiałów edukacyjnych ułatwiających rodzicom kształtowanie zamiłowania do wiedzy u swoich podopiecznych. Pierwsze zafascynowanie dziecka światem rodzic powinien należycie kształtować, aby w przyszłości wychować światłego człowieka. Dostępne on-line gry edukacyjne bazują na naturalnej ciekawości dziecka i poprzez zabawę najprościej rzecz ujmując - uczą.

Internet jest także bazą wielu ciekawych edukacyjnych wydań książkowych, które pomogą rodzicom, a także nauczycielom zainteresować dzieci i młodzież wiedzą. Nie tylko materiały edukacyjne są potrzebne do pełnego rozwoju młodego człowieka, tu potrzebna jest także zaangażowanie osób dorosłych. Aby nasze wysiłki edukacyjne nie poszły na marne, musimy sami nauczyć się bądź wypracować w sobie odpowiednie cechy. Po pierwsze nie wolno rodzicom, a już tym bardziej nauczycielom traktować siebie samych jako niepodważalnych ekspertów w każdej dziedzinie. Należy być przewodnikiem po krętych drogach edukacyjnych zmagań. Należy być tu doradcą i tym, który zainteresowany jest rozwojem swoich podopiecznych.

Kolejnym ważnym aspektem, który dotyczy w głównej mierze nauczycieli jest konieczność dobrego poznania swoich uczniów, począwszy od ich charakterów skończywszy na uzdolnieniach i naukowych predyspozycjach. Od nauczycieli zależy także z jaką ochotą dzieci będą przyswajały wiedzę. Warto, więc wykorzystać wszelkie najnowocześniejsze metody edukacyjne bazujące na multimedialnym przekazie. Gry edukacyjne dla starszych dzieci również bardzo dobrze się sprawdzają. Wszelkiego rodzaju multimedialne wizualizacje są również jak najbardziej pożądane, gdyż współczesna młodzież łatwiej przyswaja tak przygotowany zasób wiedzy.

Niezwykle pomocną w procesie edukacji jest własna pasja, którą uczniowie zawsze wyczuwają. Nasze nastawienie do przedmiotu, jak i do samego nauczania jest automatycznie motorem napędowym dla młodzieży. Postrzegają bowiem celowość swojej nauki. Należy także uświadamiać podopiecznych, że pasja plus wiedza pozwalają osiągnąć wymarzony cel. Wszystko należy przystępnie tłumaczyć tak, aby dodatkowo zachęcić. Przydatne tez jest, aby pokazać uczniom w jakich praktycznych sytuacjach możemy wykorzystać zdobywana wiedzę. Niejako obok pasji powinno pojawić się u nauczyciela serce. Nie chodzi o niekorzystną pobłażliwość, ale o pokazanie, że też się jest człowiekiem, targanym różnymi emocjami, że w pełni rozumie się wszystkie dylematy uczących się.

Inną ważną umiejętnością jest stawianie dobrych pytań, które będą motywowały uczniów do namysłu, które nie przejdą bez echa. Najważniejsze, bowiem nauczyć młodych ludzi myślenia i poszukiwania. Uczniowie nie mogą mieć poglądu na świat i życie zaszufladkowanego.

Powyższe umiejętności to tylko część naszego edukacyjnego sukcesu. Otóż, aby być wiarygodnym należy wciąż samemu się uczyć, zgłębiać nowinki dotyczące nie tylko naszej dziedziny, ale także świata wokół nas. Dobry nauczyciel musi być zatem sam dociekliwy. Jeżeli miejscowe biblioteki nie spełniają wszystkich edukacyjnych potrzeb, najprościej sięgną do szybkiego narzędzia, jakim jest internet. Sieć obfituje w niezliczoną ilość pomocy dydaktycznych dl a nauczycieli, można nawet wymieniać się doświadczeniami z innymi pedagogami a także czerpać inspiracje na kolejne zajęcia.